Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na, gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem, toegankelijk voor alle artsen.

Wij overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.

Uw huisarts …

 • Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt wanneer nodig  uw gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer – specialist
 • Begeleidt uw zwangerschap vanaf het prille begin
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblijk een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Werkt samen met de verpleegkundige, dietist(e), kinesist(e), sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij
 • Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde