Verlof Artsen

Wanneer een van de artsen in deze praktijk in verlof is, vervangen wij elkaar. De collega’s vinden de nodige informatie terug in het elektronisch dossier.
De recentste verlofplanning is te vinden bij het praktijknieuws in de rechterkolom.

Tarieven

Wij zijn geconventioneerd en volgen de officiële tarieven.
De meest courante raadplegingen en hun prijzen vindt u op deze site van het RIZIV:

TARIEVEN

Raadplegingen

  • Afspraken kunnen online of telefonisch (tussen 7u30 en 17u30) aangevraagd worden.
  • Geef steeds de naam en voornaam van diegene voor wie u een afspraak maakt.
  • Komt u met meerdere personen naar een afspraak, meld dit dan duidelijk vooraf.
  • Per afspraak worden 10 tot 15 minuten voorzien.
  • Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  • Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
  • Kijk vooraf welke chronische medicatie u nodig heeft, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven.
  •  Bereid uw consultatie voor, schrijf gerust een paar zaken op een briefje.

Patiëntenstop

Met als doel alle huidige patiënten binnen een redelijke tijd te kunnen helpen, hebben ook wij een patiëntenstop. Er is geen wachtlijst om op in te schrijven. In sommige gevallen en rekening houdend met de drukte van die dag, kan er een uitzondering gemaakt worden voor gezinsleden die hier nog geen patiënt zijn en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als reeds geregistreerde patiënten.

Afwezig of verhinderd op uw afspraak

Indien verhinderd, kan u een afspraak tot 6 u op voorhand  online of telefonisch annuleren. Zo kan iemand anders uw plaats innemen.
Bij wie tot 3 x toe niet aanwezig is op een afspraak zonder vooraf te verwittigen, behouden wij ons het recht om deze consultatie aan te rekenen. 

Indien dit probleem blijft aanhouden, kan het ook zijn dat u geen nieuwe afspraken meer krijgt en een andere huisarts moet zoeken. Dit is een zeer harde maatregel die we enkel na meermaals waarschuwen toepassen

Huisbezoeken

Als patiënt raden we u aan om naar onze praktijk te komen, waar we beschikken over meer mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Hier kunnen we u de beste zorg bieden. Daarnaast is het voor de patiënt ook goedkoper om persoonlijk langs te komen.

Indien het echt niet mogelijk is om naar de praktijk te komen omwille van uw gezondheidstoestand, kunt u een huisbezoek aanvragen. Bij voorkeur worden huisbezoeken aangevraagd tussen 8u30 en 10u, zodat we onze dag efficiënt kunnen plannen en u sneller kunnen helpen.

Voor dringende zaken staan we uiteraard op elk moment telefonisch voor u klaar.

Vragenhalfuurtje

U wil graag kort de resultaten van een bloedafname, beeldvorming, bloeddrukmetingen bespreken ,… bel dan bij voorkeur tijdens het vragenhalfuurtje dagelijks tussen 17u en 17u30.

U heeft dan steeds een van de artsen aan de lijn en kan eventueel vragen naar een specifieke arts.