Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien enigszins mogelijk altijd naar de praktijk te komen.

In de praktijkruimte kunnen we u betere zorgen verlenen door de grotere beschikbaarheid van noodzakelijk medisch materiaal.

Het is trouwens ook veel goedkoper om zelf naar de praktijk te komen.

Wanneer u door uw aandoening echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u om een huisbezoek vragen,

Wij zouden met aandrang willen vragen dat huisbezoeken zoveel mogelijk worden aangevraagd vanaf 8u30 en voor 11 u zodat wij onze dag beter kunnen plannen en jullie vlotter kunnen helpen.

Voor dringende zaken kan u natuurlijk op elk ogenblik bellen